สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สอบรัฐสภา ติวสอบรัฐสภา แนวข้อสอบรัฐสภา ปักหมดเพื่อเตรียมพร้อมด้วยแนวข้อสอบ

(อ่าน 33161/ ตอบ 104)

PROFILETUTOR


โปรดอ่านให้เข้าใจ
สถาบันวิชาการโปรไฟล์ติวเตอร์

                ด่วนการสอบภาค ข รัฐสภา ในตำแหน่งวิทยากร และนักวิเคราะห์งบประมาณ
เขียนบรรยาย ทางสถาบันได้กำหนดหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบ ดังนี้
               1. เข้าติวเริ่มด่วน 14 ก.พ. 59 สอบวันไหนมีสรุปประเด็นก่อนสอบให้ 
                    เสริมตารางให้ครบทุกประเด็น 
               2. ข้อสอบเป็นการเขียนวิเคราะห์ สภาปัญหา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
                   โดยนำหลักทฤษฎี และหลักกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาประกอบ
               3. ฝึกการเขียนจากข้อสอบจริงที่ผ่านมา เพิ่มความชำนาญ

              ครั้งที่แล้วเราเป็นหนึ่งสถาบันที่เปิดติวและผู้ติวผ่านบรรจุมากมาย สารต่อ ภาค ข ยกทีม
ชุดใหญ่สายตรงรัฐสภาต่อเนื่องถึงสอบ 
รองรับทุกท่าน ในทุกด้านที่ยังไม่พร้อม ให้พร้อมที่สุดก่อน
สอบ อย่างมั่นใจด้วยประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ เราเตรียมข้อมูลในตำแหน่งของท่านที่ต้องรู้ 
ให้ท่านอ่านทบทวน อ่านเอาจำก่อน โดยรายละเอียด คือ


              1. ติวภาค ข ตำแหน่งวิทยากร โดยเพื่อนพี่น้องรัฐสภา ในประเด็น ดังนี้ 
                  1.1 ติวจากข้อมูลการออกสอบ ปี 50 และปี 53 (วิเคราะห์เจาะลึก)
                  1.2 เน้นการเขียนให้ได้คะแนนดี ข้อสอบออก 6 ข้อเลือกทำ 4 ข้อ
                  1.3 รวมหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา
                  1.4 ประเด็นสำคัญทางรัฐธรรม กรณีใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
                  1.5 หลักการเขียนโครงการ
                  1.6 วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง
                  ศิษย์เก่าเข้าติว 2,000 บาท 
                  สมาชิกใหม่ 2,500 บาท 
                  ติวโดยสายตรงทีมงานวิชาการรัฐสภา นำความสำเร็จครั้งก่อน  


             2. ติวภาค ข ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ  ดังนี้

                (๑) หลักและองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการงบประมาณ
                      (กระบวนการ วิธีการงบประมาณแผ่นดิน การวิเคราะห์ 
                       การใช้จ่ายของรัฐบาล การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
                (๒) ความรู้เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ
                      (การวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ)
                (๓) ความรู้เกี่ยวกับด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการ
                      (การวางแผน การจัดท า การบริหาร และการติดตามประเมินผล)
                (๔) ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ความเหมาะสม
                (๕) ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ
                (๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา

                  ศิษย์เก่าเข้าติว 2,000 บาท 
                  สมาชิกใหม่ 2,500 บาท 
                  ติวโดยสายตรงทีมงานวิชาการรัฐสภา นำความสำเร็จครั้งก่อน  


             เริ่มการติวเข้ม วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ 2559 เวลา 10.00-17.00 รับเอกสารตารางติว คู่มือสอบ
ติวทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ต่อเนื่อง ก่อนสอบหนึ่งสัปดาห์มาติวสรุปจับจุดสำคัญให้ตลอดหลัก
สูตรบริการ 
เอกสาร DVD ทบทวน อาหารเบรคฟรีท่าน


             สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาติว

             ติดขัดเดินทางไม่ได้ สั่งจองชุดติวบันทึกการติวสด ส่ง EMS ทุกสัปดาห์จนสอบ 
( คอร์สติว DVD เสมือนอยู่ในห้องเรียน) เอกสาร คู่มือพร้อมเช่นเดี่ยวกัน  คอร์สละ 2,200 บาท


             ผลงานที่ผ่านมาคณาจารย์คุณพร้อมทีมประสบการณ์สายตรงรัฐสภา (ก่อนตัดสินใจเอง)

                1. ครั้งที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา ติวโดย อ.ภูเมธ อ.เอกชัย อ.วิ เรียกรอบแรก 3 ท่านและเรียกในรอบ
                    ต่อไปศิษย์เราอีก 12 ท่าน (ตำแหน่งนิติกร) 

                2. การสอบตำแหน่งวิทยากรรัฐสภา ศิษย์ได้เรียกบรรจุแล้ว 6 ท่าน เหลือ อีก 3 ท่าน
                3. ตำแหน่งวิเคราะห์ สอบได้หนึ่งท่านรอบรรจุ
                4. พนักงานราชการฯ ศิษย์เราเรียกรอบแรกทำงานแล้ว 5 ท่าน
                5. ล่าสุด อันดับ 1 นิติกร รัฐสภา
 


ใครจะสมัครติวโปรดกรองใบสมัครก่อนโทรแจ้งนะครับ


ปฐมเหตุ

ปัจจุบันมีสถาบันติวเกิดขึ้นมากมาย การเลือกนั้นขอให้ทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณไตร่ตรอง อย่างรอบครอบ  การเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะการสอบรับราชการได้จริง มีประสบการณ์สอบและสอน มีคุณวุฒิจริง เพราะการสอน ใครๆก็สอนได้ แต่การสอบได้มีผลสำเร็จนั้นอีกเรื่อง คณาจารย์ของสถาบัน ประกอบไปด้วย วิทยากรรัฐสภา เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ปลัดอำเภอ พนักงานสอบสวน นิติกร  นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานรัฐวิสากิจ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตลอดจนสมทบด้วยทีมติวเตอร์มืออาชีพ เราจึงใช้ชื่อสถาบันว่า PROFILETUTOR เพราะแต่ละท่านมี PROFILE ที่ประสบความสำเร็จแล้ว

(ด้วยความปารถนาดีที่อยากได้พี่น้องผองเพื่อนร่วมอาชีพราชการ)

---ความสำเร็จในชีวิตนั้น ต้องเรียนรู้ จากผู้ที่สำเร็จแล้ว---

 


เจ้าของเว็บไซต์ แก้ไขเมื่อ 02/02/2016 - 22:24

ลูกศิษย์

ท่านอาจารย์ครับ ขอแนวทางการสอบสัมภาษณ์((ภาค ค รัฐสภา)) ต.วิทยากร กับ ต.นักวิเคราะห์ ครับ


1)ต้องเตรียมตัวอย่างไร


2)ต้องเตรียมเอกสาร หลักฐาน อาไรเพ่ิมเติมบ้างครับ


3)ต้องเตรียมข้อมูลอะไร


4)ทางกรรมการจะถามประมาณไหน


ขอรายละเอียดทุกอย่างที่จำเป็นในการสอบสัมภาษณ์ครับ ขอบคุณครับ

moowa

แนวข้อสอบ ภาค ข ของสภา ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งวิเคราะห์แผน หรือวิทยากร จะสอบเป็นข้อเขียน (อัตนัย) (ตำแหน่งอื่นไม่แน่ใจ) ของ ป.ตรี จะให้เลือกทำ


อาจจะ 7 เลือกทำ 4 หรือ 6 เลือกทำ 4 เช่น ปีก่อน วิเคราหะ์แผน ถามประมาณ อธิบายความหมายของแผน แผลกลยุทธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คืออะไร เกี่ยวข้องกับการวางแผนอย่างไร KPI BSC SWOT PMQA คืออะไร นำไปใช้อย่างไร รวมทั้งอาจให้เขียนแผนของสำนักงานด้วย เป็นต้น


ส่วนวิทยากรก็ถามประมาณบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมการบริหารแผ่นดิน ความหมายและหลักการของประชาธิปไตย การเมือง อำนาจหน้าที่ของสภา และวิเคราะห์นโยบายทางเศรษกิจ สังคมที่เด่น ๆ ของรัฐบาล เป็นต้น


ส่วนเงินเดือน ป.ตรี ได้เทียบเท่าของ กพ. (สูงกว่านิดหน่อย) แต่จะมีเงินเพิ่มพิเศษให้เดือนละ 8000 บาท ปวช/ปวส 6000 บาทค่ะ


(ขอให้โชคดีในการสอบค่ะ อาจได้ร่วมงานกัน)

วรรณา

ขอแนวข้อสอบรัฐสภา ตำแหน่งนักวิเคาระห์นโยบายและแผนและวิทยากร ด้วยค่ะ อีเมล wanna_k2011@hotmail.comขอบคุณค่ะ

หมวย

ขอแนวข้อสอบนักวิเคราะห์ค่ะ muaykamui@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

por

ขอแนวข้อสอบ วิทยารกับ วิเคราะห์ครับ ขอบคุณครับ tana.korn28@hotmail.com

p

ขอแนวข้อสอบ รัฐสภา ภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการด้วยค่ะ  p-aimp@hotmail.com


ขอบคุณค่ะ

ธณพงษ์ศักด์

ขอเนวข้อสอบ  วิทยากร  กะ นักววิเคราะห์ครับ  นายธณพงษ์ศักด์  p_note2525@hotmail.com

aom

ขอแนวข้อสอบภาค ข ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัฐสภา


ด้วยค่ะ pkcaom@hotmail.co.th ขอบคุณค่ะ

กุ๊ก

ขอแนวข้อสอบ วิทยากร รัฐสภาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


little_indygal@hotmail.com

nettoom

ขอแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ  ด้วยครับ  nettoom@hotmail.com

ry=ik4k

ขอแนวข้อสอบ วิทยากรปฏิบัตการ ...วิเคาระห์นโยบายและแผน.. และพัสดุ ด้วยค่ะ


lek2525@windowslive.com

orange

ขอแนวข้อสอบแบบอัตนัย  นักวิเคราะห์ ฯ รัฐสภา ภาค ข  ด้วยนะคะ  ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ  nongbusy@gmail.com   

กระต่าย

ครับ ขอแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ taysss@msn.com


ขอบคุณครับ

อรวรรณ

ขอแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนค่ะ

PUU

ขอแนวข้อสอบรัฐสภา ภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการคะ winutda@hotmail.com


(ปล. น้องคนที่เคยโทรสอบถาม แล้วพี่บอกว่าให้ทิ้งอีเมล์ไว้คะ) ขอบคุณมากนะคะ 

jinda

ขอแนวข้อสอบของ รัฐสภา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ อีเมล puipui_43@hotmail.com

jinda

ขอแนวข้อสอบของ รัฐสภา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ อีเมล puipui_43@hotmail.com

TARN69

ขอแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ด้วยค่ะ  aini_tarnbuff@hotmail.com

nok

ขอแนวข้อสอบรัฐสภา ตำแหน่งนักวิเคาระห์นโยบายกับวิทยากรปฎิบัติการด้วยครับ nok-gtr@hotmail.com

kratai

  ขอแนวข้อสอบรัฐสภา  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่อยค่ะ k-ratai@windowslive.com

Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view