สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ติวภาค ก ท้องถิ่น

(อ่าน 39406/ ตอบ 8)

PROFILETTUTOR

สอบภาค ก ท้องถิ่น ข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ติวภาค ก ท้องถิ่น


ด่วนครับโอกาสสำคัญไปสู่การเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเร็วนี้ทั่วประเทศจะขยายกรอบอัตรากำลัง เปิดสอบภาค ข หลังจากสอบภาค ก ท้องถิ่น เสร็จสิ้นในหลายๆๆ ตำแหน่ง ครั้งนี้ต้องติวกับ ผู้รู้เรื่องท้องถิ่นตัวจริงผู้บรรยายกฎหมายกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ต่อเนื่องกว่า 5 ปี นำโดย อ.ภูเมธ วิทยารัฐสภาผู้บรรยายกฎหมายท้องถิ่นให้นิตยาสารเส้นทางไทย บรรยายเจาะประเด็นตรงแนวสอบ 50 คะแนน กฎหมายท้องถิ่น ภาษาไทย อ.นุช คุรุศาสครบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจุฬา และจอมเทคนิค ตัดตัวเลือกคณิตศาสตร์ อ.ตะวัน ประกาศติวทุกพื้นที่ทั่วไทย ให้ท่านมีภาค ก ไว้สอบ เทศบาล อบต. อบจ.ที่บ้านท่าน ต้องเลือกสิ่งดีที่สุดจะได้ไม่ผิดหวัง 


เว็บมาสเตอร์

สอบท้องถิ่น สอบภาค ก ท้องถิ่น สอบเทศบาล สอบ อบต สอบ อบจ


ข่าวการสอบด่วน
วันที่ 26 ก.พ. 56 จะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบบรรจุฯ ท้องถิ่นประจำปี 2556
 โดยในระเบียบวาระการประชุมจะมีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบบรรจุ ฯ 
โดยจะมีคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนจาก ก.อบต. /ก.ท. และ ก.จ. ฝ่ายละ ๓ คน
( นายกฯ ๑ คน / ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน/ และปลัด ๑ คน ) รวม ๓ คณะฯ
เป็น ๙ คน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑ คน และ อธิกาบดี 
(มหาวิทยาลัยที่จะเป็นศูนย์สอบ ๑ คน)  ครับ ท่านที่กล่าวมาจะ
เป็นคณะกรรมการในการจัดสอบที่ส่วนกลาง 
เตรียมตัวอ่านหนังสือได้เลยนะครับ...
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

จัดทำเพื่อคนสอบอีกครั้ง แจก file


เนื้อหาสอบ+ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เฉพาะผู้เข้าติว แจ้งจัดส่งหน้างาน ประมวลจากแหล่งความรู้ต่างๆ
จากเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนั้น ได้แก่ 
ารเงินและบัญชี จัดเก็บรายได้ ธุรการ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เจ้าหน้าที่พัสดุ พั
ฒนาชุมชน โยธา ตรวจสอบภายใน วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการศึกษา บุคคลากร
ติวเข้ม ได้ครบ ชัดเจน ข้อมูลถูกต้องที่สุด 
และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าสอบ ภาค  ก ข คลิกดูอัตราตำแหน่งที่เปิดรับด่วน 
หมายเหตุ :    เพื่อนพี่น้องที่เตรียมสอบครับเปิดรับแน่นอนครับ เตรียมได้แล้วครับ ส่งเรื่องภายใน 30 มกราคม 56 
                   จัดชุมจัดทำประกาศ น่าจะสอบในช่วงเดือน มีนาคม-เมษาย 56 ครับ 
ด่วนแล้วเสร็จสำหรับทุกท่านที่จองติว 
พร้อมส่งมอบเพื่อใช้เสริมการติวเพื่อสอบครั้งนี้
แบบหวังผลในวันเรียนแล้ว          ภาคความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย                   ภาคกฎหมาย ระเบียบที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ 80%
สมัครติวเข้มด่วนเพื่อโอกาสอันสำคัญครั้งนี้ที่ใครก็ไม่อยากพลาด 
สมัครสำรองที่นั่งแล้ว ติว ONLINE โหลดคู่มือ สรุปสูตรคณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย กฎหมาย ไปอ่านเตรียมพร้อมสูงสุดก็ได้เลย
โดยรับ PASSWORD ได้ท่าน EMAIL หลังโอนเงินสำรองที่นั่ง 
จองเข้าติดและรับชุดติวส่วนตัวอัจฉริยะได้แล้วด่วน


ตารางเรียนภาค ก-ข ตามรายวิชาที่ออกสอบของการสอบท้องถิ่น
 


วัน


  


เวลา 08.30-90.00 น. 


เวลา 08.30-10.00 น
 


10.00-12.00 น.


  


พักกลางวัน 


13.00-15.00 


15.00-16.30 


17.00-18.00 น.


 วัน
เสาร์แนะนำการสอบ
  และการเตรียมตัว
/เทคนิคการทำข้อสอบ 


(ความสามารถทั่วไป)
  
  


(ความสามารถทั่วป)
  
   


ภาษาไทย 


ภาษาไทย กฎหมายระเบียบเกี่ยวข้องกับการสอบทุกตำแหน่ง วันอาทิตย์ แนะนำการสอบ
  และการเตรียมตัว
/เทคนิคการทำข้อสอบ กฎหมายระเบียบเกี่ยวข้องกับการสอบทุกตำแหน่งกฎหมายระเบียบเกี่ยวข้องกับการสอบทุกตำแหน่ง กฎหมายระเบียบเกี่ยวข้องกับการสอบทุกตำแหน่งกฎหมายระเบียบเกี่ยวข้องกับการสอบทุกตำแหน่งกฎหมายระเบียบเกี่ยวข้องกับการสอบทุกตำแหน่งและทบทวนจากชุด DVD ติวเข้ม 45 ชั่วโมงแบบเน้นต่อเนื่องยาวนานแบบหวังผลได้อีกไม่รู้จบ โดยสถาบันจะนำไปแจกในวันเรียน
ครั้งนี้ต้องเตรียมให้พร้อม สอบราชการงานท้องถิ่น 56 ภาค ก ภาค ข 


     โครงการติวเข้มเน้นสอบได้ สัญจรทั่วไทย    
สถาบันวิชาการ PROFILETUTOR 

การเตรียมตัวที่พร้อมที่สุดของประเทศ ด้วยคณาจารย์เชี่ยวชาญวิชาเฉพาะในแต่ละวิชาที่ออกสอบ ไม่ได้ติวสอนคนเดียวครบ 
ของดีไม่มีฟรีไม่มีเก็บเพิ่มที่หลังอีก
         !!!มาครั้งนี้ครบเตรียมตัวพร้อมจนถึงสอบ!!!         
        ควบคุมมาตรฐานโครงการ และติวเข้มรับรองผลโดย       


                  1. นายกฤษฎา วิมลคงสุข            (ปลัดเทศบาล) ที่ปรึกษาโครงการ
                  2. ผศ.ดร.อริสา  สำรอง               (อ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
                  3. อาจารย์ภูเมธ  อธิภิญญากุล     (วิทยากรรัฐสภา)
                  4. อาจารย์สลิตา  สมพิทักษ์         (สายตรงภาษาไทย)
                  5. อาจารย์วันวิสาข์  ใจใหญ่         เกียรตินิยม
                  6. อาจารย์จิรวัส  ปิตินานนท์       คุรุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมเหรียญทองจุฬาฯ
   ตลอตหลักสูตรเข้ม 2,500 บาท ก+ข โครงสร้างวิชาที่ออกสอบ   
 


 วิชาที่ใช้สอบ ภาค ก ทุกตำแหน่ง 


ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
(คณิตศาสตร์+ภาษาไทย)


1. คณิตศาสตร์ทั่วไป
2. อนุกรม
3. การอ่านข้อมูลจากตาราง
4. ตรรกศาสตร์
5. ประโยคเงื่อนไข
6. การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
7. อุปมาอุปไมย
8. เงื่อนไขสัญลักษณ์
9. การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
10. การเรียงลำดับข้อความ
11.  การอ่านบทความยาว
12. การอ่านบทความสั้น
13. เงื่อนไขภาษา


ส่วนที่ 2 กฏหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
1. ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
    บ้านเมืองที่ดี
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
    2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติสภาตำบลและ อบต. พ.ศ.2537 
    และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง พัทยา 
    พ.ศ.2542
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
    ถิ่น พ.ศ.2542
9. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการ
    กระจายอำนาจ พ.ศ.2542
    และที่แก้ไขเพิ่มเติมวิชาที่ใช้สอบ ภาค ข ทุกตำแหน่งกฎหมายที่ต้องสอบ


(๑) ความรู้ในทางเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่


(๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้


    ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม


    ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม


    ๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
        พ.ศ. ๒๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม


    ๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


    ๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒


    ๖. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


    ๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
         และที่แก้ไขเพิ่มเติม


    ๘. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)


 

1. หลักการเรียนการสอนของโครงการ                                                               
ภาค ก ติวเข้มข้น ปูพื้นฐาน จากง่ายไปหายาก         ภาค ข เนื้อหาเน้นกระชับ จดจำง่าย 
เหมาะสำหรับผู้ไม่มีความรู้ 
หรือไม่มีความเข้าใจ          เนื้อหากฎหมายที่ทุกฉบับที่ออกสอบ 
กับเนื้อหาการสอบให้สอบได้ ทำเป็น โดยเทคนิคลัด     เทคนิคการจำส่วนสำคัญสำหรับการสอบ
เทคนิคจำลัดตัดตัวเลือก                                           สร้างความเข้าใจแบบง่าย 
(อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การสอนยาว                 เจอคำตอบ  ตอบได้ทันที   
นานเทคนิคดี เข้าใจง่าย การันตรี                              (อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้บรรยายกฎหมาย 
สอบต.รับเชิญไปบรรยายภาค ก                                ท้องถิ่นให้ อบต. เทศบาล  
และคุรุศาสตร์เหรียญทองจุฬา)                                  และเป็นผู้แต่งตำรากฎหมาย 
                                                                             ท้องถิ่น)  
2. สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ                                                                    
     2.1 หนังสือเอกสารที่สำคัญที่เป็นเนื้อหาที่ส่วนใหญ่นำมาออกสอบ
     2.2 แนวข้อสอบเก่า และแนวข้อสอบของการสอบครั้งนี้
     2.3 DVD ดูทบทวนในส่วนที่ยังไม่เข้าใจด้วยตัวท่านเอง เข้มข้มมากอยากให้ดูสอบได้ 
            (แจกจัดชุดส่งวันติวรับได้เลยเน้นๆ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย กฎหมาย) หรือรับทางไปรษณีย์ก่อนเมื่อชำระค่าเรียนครบ
     
2.4 ติวสรุปก่อนสอบ เจาะเนื้อหาสำคัญ 1 อาทิตย์ก่อนสอบ (สำคัญมาก)
     2.5 สอบบรรจุได้งานมั่นคง เงินเดือน ตามนโยบายรัฐบาล 15,000 บาท  
      
3. โครงการจัดขึ้นที่ (สถานที่โรงแรมระดับ 3 ดาว ) จัดติวเต็มสูตร พร้อมส่งมอบชุดติวเข้มส่วนตัว
1. สถาบันวิชาการ PROFILETUTOR ซอยลาดพร้าว 101/3 
อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว ใกล้เดอะมอลบางกะปิ 
 
เริ่มเรียนเข้ม วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 08.30-17.30 น. จนถึงสอบ
คอร์สเข้มเน้นให้สอบได้ส่วนกลางนี้ 
ระยะเวลาการเรียนทุกเสาร์ อาทิตย์ จนสอบ รวมเอกสาร ชีท 
ราคา 3,400 บาท เริ่มแล้ววันนี้  (เหมาะสำหรับคนที่ต้องการผ่านและมีเวลาเรียนแบบเน้นๆๆ)
ด่วนขอแจ้งพี่น้อง ชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง ที่จะเข้าร่วมติว 
ปรับเปลี่ยน วัน เวลา สถานที่ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับพี่น้องจากที่ทำงานอยู่ในเทศบาล 
อบจ. อบต.ที่จะเข้าร่วมติวเข้ม ได้สะดวกในวันเวลาสถานที่ดังกล่าว 


2. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 2-3 มีนาคม  2556  08.30-18.30 น.  
ขอให้แจ้งการสมัครด่วน เพราะต้องเตรียมคู่มือหนังสือ ชีท DVD  กว่า 20 แผ่น 
อยากให้ได้ ให้ดูปิดประตูสอบตก เพื่อแจกท่านทบทวนอย่างละเอียดให้สอบได้ 
 

ณ โรงแรม วี แอล หาดใหญ่ 
 ที่อยู่ [ ดูแผนที่โรงแรม วี แอล หาดใหญ่ ]
1-3-5-7  นิพัทธ์อุทิศ 1  อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 Tel. 074-223660-3, 074-352201-3   
(ทางสถาบัน มัดจำจองโรงแรมสำรองที่นั่งเพื่อท่านพร้อมแล้ว) 3. โคราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9-10  มีนาคม 2556 เวลา 08.30-18.30 น.
ณ โรงแรมสบายโฮเทล 
ถนนเลียบคลองชลประทาน 
ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขอให้แจ้งการสมัครด่วน เพราะต้องเตรียมคู่มือหนังสือ ชีท DVD  กว่า 20 แผ่น 
อย่าให้ได้ ให้ดูปิดประตูสอบตก เพื่อแจกท่านทบทวนอย่างละเอียดให้สอบได้ 4. จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 16-17 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-18.30 น. 
ณ โรงแรม แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ 
ตัวเมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก, ไทย 65000 (ดูแผนที่)
5. จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23-24  มีนาคม 2556 เวลา 08.30-18.30 น.


ณ โรงแรม โอเอซีล (ตรงข้ามสถานีรถไฟ เชียงใหม่)
6. จังหวัดสุราษธานี วันที่ 30-31 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-18.30 น. 
ณ โรงแรม เดอะวัน สุราษฎร์ 
ถนนท่าทอง, ซิตี้เซ็นเตอร์,
7. จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6-7 เมษายน 2556 เวลา 08.30-18.30 น. 
ณ โรงแรม เจริญธานี
 อำเภอเมือง


          
สำรองที่นั่งสมัครเรียนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง-----------------------คลิกลงชื่อจองด่วน-----------------------

ปฐมเหตุ


ปัจจุบันมีสถาบันติวเกิดขึ้นมากมาย การเลือกนั้นขอให้ทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณไตร่ตรอง อย่างรอบครอบ 
การเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
โดยเฉพาะการสอบรับราชการได้จริง
มีประสบการณ์สอบและสอน มีคุณวุฒิจริง เพราะการสอน
ใครๆก็สอนได้ แต่การสอบได้มีผลสำเร็จนั้นอีกเรื่อง


คณาจารย์ของสถาบัน ประกอบไปด้วย
วิทยากรรัฐสภา เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ปลัดอำเภอ พนักงานสอบสวน นิติกร  นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานรัฐวิสากิจ 
และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

ตลอดจนสมทบด้วยทีมติวเตอร์มืออาชีพ 
เราจึงใช้ชื่อสถาบันว่า PROFILETUTOR 
เพราะแต่ละท่านมี PROFILE ที่ประสบความสำเร็จแล้ว  


(ด้วยความปารถนาดีที่อยากได้พี่น้องผองเพื่อนร่วมอาชีพราชการ)


---ความสำเร็จในชีวิตนั้น ต้องเรียนรู้ จากผู้ที่สำเร็จแล้ว---
 


 

นิติกรระยอง

เมื่อครั้งที่แล้วไปติวกับอาจารย์ครับ ตอนนี้บรรจุแล้วที่ระยะ เดี่ยวจะทำงานตอบแทนคุณให้สถาบันครับ จะหาแนวข้่อสอบให้อาจารย์ให้น้องๆๆ ที่จะสอบอีกแรงครับ

นิติกรระยอง

เมื่อครั้งที่แล้วไปติวกับอาจารย์ครับ ตอนนี้บรรจุแล้วที่ระยะ เดี่ยวจะทำงานตอบแทนคุณให้สถาบันครับ จะหาแนวข้่อสอบให้อาจารย์ให้น้องๆๆ ที่จะสอบอีกแรงครับ

นิรมล

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view