สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ติวสอบกรมสรรพากรพร้อมแล้วสำหรับท่านที่อยู่ในภูมิภาค ต่างๆ คอร์ส DVD
อัดสดจากห้องเรียนส่ง EMS ทุกสัปดาห์ ตลอดหลักสูตร 3500 บาท
เหมือนอยู่ในห้องเรียนทุกประการ
  โปรอ่านให้ชัดเจนการสมัครติว :  

    1. การติวเจาะประเด็นครั้งนี้เป็นความประสงค์ของอาจารย์และพี่ทีทำงานด้านการภาษีเพื่อช่วยเหลือส่งเสริม
         โอกาสทางการสอบให้มากขึ้นของทุกท่าน
     2. ผู้เข้าติวทุกท่านจะต้องกรอกรายละเอียดขั้นตอนการสมัครให้ครับถ้วน
     3. ในการติวจะบรรยายให้ผู้สอบรู้ถึงจุดของการออกสอบในแต่ละมิติจากข้อมูลทางวิชาการ และจะเพื่อเติมส่วนเน้นให้
     4. ทั้งนี้จะมีการเจาะข้อสอบให้ทุกเนื้อหา
     5. ผู้เข้าติวต้องโอนเงินมัดจำล่วงหน้า ตามบัญชีที่ปรากฎด้านล่างเพื่อการผลิตเอกสารตามจำนวนที่สมัครเท่านั้น
     6. เข้าเรียน โปรดตรงเวลา และแสดงเอกสารการเข้าเรียนทุกครั้ง
     7. ห้องบรรยายรับได้จำนวน 50 ท่าน เท่านั้น 

                          โปรดกรอกใบสมัครข้างล่างให้ครบ                         

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนโดยละเอียดทุกคอร์สของทางสถาบันมีผู้เข้าเรียนจำนวนมากทาง
สถาบันขอสงวนสิทธิ์ การจองหากท่านล่าช้าเพื่อประโยชน์ในด้านการเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน 
โดยสำรองที่นั่งที่เลขที่บัญชี ดังนี้


 
   
view